Grenar

Grenar som kan ingå i Strongman tävlingar. 

Vilka det blir, bestäms av arrangören.

Bilvält Välta bil på tid

Stocklyft

En stock skall lyfts upp på raka armar så många gånger som möjligt på bestämd tid eller som maxvikt där dom tävlande skall lyfta en så tung stock som möjligt upp på raka armar

 Hercules Hold

Är en greppgren där man skall hålla i handtag som drar armarna utåt så länge som möjligt

Truck pull

Dra tungt fordon en viss sträcka på tid.

Stocklyft på snedbänk

Så många som möjligt på tid.. Eller som maxvikt där det gäller att lyfta så tungt som möjligt

Loading

Tunga föremål som skall lyftas och förflyttas en sträcka på tid. Här lastas tunga havresäckar

Däckvält

Tungt traktordäck som skall vältas ett visst antal vält på tid

Bilskottkärra

Man lyfter upp bilen och går en viss sträcka på tid

Atlas stenar

stenar med olika vikter skall upp på olika höjder lättaste  stenen på högsta höjden.

Kronlyft

Liknar ett marklyft föutom att stången är lite högre upp. Här gäller det att lyfta upp vikten och räta på kroppen så att ryggen och höfterna blir rak

Conans Wheel 

här en HD som väger 320 kg, gå så långt som möjligt under en viss tid,

OK

Skall lyftas upp och bäras en sträcka på tid

Crusifix

Man lyfter upp och håller tunga föremål på raka armar så länge som möjligt.

Farmers walk

Kan utföras antingen som distansgren genom att gå så långt som möjligteller som en racegren där man går en sträcka på tid ofta mot en mottävlande.