Kontakt

Styrelsen

Ledamöter:

Anna Rosén Ordförande

Göran Rosén Ledamot

Gustav Olsims Ledamot

Malin Sundberg Kassör

Mats Westlund Ledamot

John Eriksson Ledamot

Robert Westlund Ledamot

Pensionärsträning:

Sigge Johansson

Mamma-träning:

Susanna Werméus

Telefon:

Anna tel: 076-818 45 33

Malin tel: 070-270 15 94

Mats  tel: 076-941 83 29

Kontakt